w naszej ofercie: 13047 imprez, 11686 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ecotravel - Indywidualny Kurs J��zyka Niemieckiego w Wiedniu w Austrii - Obozy z J��zykiem Niemieckim Austria Wiede�� Wiek: 16+
Wszystko o tej ofercie wie:

INDYWIDUALNY KURS J��ZYKA NIEMIECKIEGO W WIEDNIU W AUSTRII

Obozy z J��zykiem Niemieckim Austria Wiede�� Wiek: 16+

Wiek: od 16 do 99 lat
Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja (HB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
120272152
oferta w pdf
  • Szczegóły oferty
  • Zadaj pytanie
  • Oceń ofertę (Ocen: 0)
  • ZAMÓWIENIE WSTĘPNE
Zaj��cia odbywaj�� si�� od poniedzia��ku do pi��tku, z wyj��tkiem dni ��wi��t narodowych. ��
Kurs standardowy: 20 godzin lekcyjnych + 5 godzin programu kulturalnego (zwiedzanie Wiednia, filmy i rozmowy o austriackiej muzyce, sztuce, historii, literaturze, kursy walca, spotkania, zaj��cia sportowe). 1 godzina lekcyjna = 45 minut. G����wny nacisk k��adziony jest na doskonalenie umiej��tno��ci komunikacji, a zaj��cia z gramatyki i konwersacje s��u���� wzbogaceniu s��ownictwa. Zaj��cia obejmuj����cztery lekcje dziennie��- rano lub po po��udniu,��od poniedzia��ku do pi��tku (z wyj��tkiem dni ��wi��t narodowych). .Grupy licz�� oko��o 8,��maksymalnie 12��os��b. W��mi��dzynarodowych��grupach dowiedz�� si�� Pa��stwo wiele o innych kulturach. Maj�� Pa��stwo wystarczaj��co��du��o czasu��na nauk�� we w��asnych zakresie, zwiedzanie i odpoczynek. Podczas kursu polepsz�� Pa��stwo��og��ln�� znajomo���� niemieckiego��oraz��swoje zdolno��ci komunikacyjne. Lekcje gramatyki i zaj��cia konwersacyjne pomog�� lepiej opanowa�� sk��adni�� i poszerz�� Pa��stwa zas��b s��ownictwa. Ka��da grupa ma��dw��ch nauczycieli,��aby zapewni����urozmaicone i inspiruj��ce zaj��cia.��Dzi��ki temu uczestnicy kursu poznaj�� indywidualne style nauczania, r����ne osobowo��ci nauczycieli oraz mog�� zaznajomi�� si�� z r����nymi wariantami wymowy w j��zyku niemieckim.
Kurs intensywny: ��30 godzin lekcyjnych (20 godzin kursu standardowego plus dodatkowo dwie godziny lekcyjne dziennie ��w mini-grupach, podczas kt��rych jest k��adziony specjalny nacisk na indywidualne potrzeby i s��abe strony) + ��5 godzin programu kulturalnego (zwiedzanie Wiednia, filmy i rozmowy o austriackiej muzyce, sztuce, historii, literaturze, kursy walca, spotkania, zaj��cia sportowe). 1 godzina lekcyjna = 45 minut. Odpowiedni dla ka��dego, kto chce osi��gn������szybkie post��py��w kr��tkim czasie. Zajecia obejmuj����sze���� lekcji dziennie,��z kt��rych cztery��odbywaj�� si�� w grupach licz��cych oko��o 8 os��b (maksymalnie 12 uczestnik��w).��Dwie lekcje��dziennie odbywaj�� si�� w��ma��ych grupach��licz��cych 5-8 os��b. W��mi��dzynarodowych��grupach dowiedz�� si�� Pa��stwo wiele o innych kulturach. Zaj��cia obejmuj�� 6 lekcji dziennie��rano lub po po��udniu��od poniedzia��ku do pi��tku (z wyj��tkiem dni ��wi��t narodowych). Nacisk k��adziony jest na polepszenie��og��lnej znajomo��ci j��zyka niemieckiego��oraz��rozwini��cie zdolno��ci komunikacyjnych.��Lekcje gramatyki i zaj��cia konwersacyjne pomog�� lepiej opanowa�� sk��adni�� i poszerz�� Pa��stwa zas��b s��ownictwa. W trakcie kursu po��wicz�� Pa��stwo tak��e pisanie formalnych i nieformalnych list��w, polepsz�� umiej��tno���� rozumienia ze s��uchu i tekstu pisanego. W trakcie dodatkowych lekcji w ma��ych grupach nauczyciel mo��e skupi�� si�� na��indywidualnych potrzebach��oraz s��abych punktach ucznia. Ka��da grupa ma��trzech nauczycieli,����aby zapewni�� Pa��stwu��urozmaicone i inspiruj��ce zaj��cia. Dzi��ki temu uczestnicy kursu poznaj�� indywidualne style nauczania, r����ne osobowo��ci nauczycieli oraz mog�� zaznajomi�� si�� z r����nymi wariantami wymowy w j��zyku niemieckim.
Stopnie nauczania: ��A1 ��� C2
Terminy rozpocz��cia kurs��w: kursy dla pocz��tkuj��cych ��� 07.01; 04.02; 04.03; 01.04; 06.05; 03.06; 01.07; 29.07; 02.09; 30.09; 04.11; 02.12.2019r. Pozosta��e poziomy zaawansowania ��� co tydzie�� w poniedzia��ek.��

Terminy i ceny

Cena podstawowa Wolne miejsca

Prześlij do nas Zapytanie lub zadzwoń +48 12 648 99 77, 647 11 88, 647 22 66
a przedstawimy Ci aktualnę ofertę cenową i dostępne wolne terminy.

Zniżki i dopłaty

Ubezpieczenie koszt��w przerwania uczestnictwa : Dopłata 1,5%
Ubezpieczenie koszt��w przerwania uczestnictwa z chorobami przewlek��ymi : Dopłata 3,5%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji (warto���� rezerwacji na osob�� do 3000 z��) : Dopłata 3%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji (warto���� rezerwacji na osob�� powy��ej 3000 z��) : Dopłata 3%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji z chorobami przewlek��ymi (warto���� rezerwacji na osob�� do 3000 z��) : Dopłata 6,4%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji z chorobami przewlek��ymi (warto���� rezerwacji na osob�� powy��ej 3000 z��) : Dopłata 6,9%

Zakwaterowanie

Hotel

U rodzin austriackich. Pokój 1-osobowy. Rodzinę goszczącą może stanowić bezdzietna para lub rodzina z dziećmi. Kuchnia i łazienka dzielona jest z rodziną goszczącą. Odległość do szkoły max 40 minut transportem publicznym. Kaucja za klucze: 100 EUR.
 

Wyżywienie

śniadanie i obiadokolacja (HB)

Cena zawiera

Zakwaterowanie: 13, 20 lub 27 nocleg��w (w zale��no��ci od d��ugo��ci wybranego kursu).��
Wy��ywienie: 2 posi��ki dziennie; pierwszy posi��ek: kolacja dniu przyjazdu, ostatni posi��ek ��� ��niadanie w dniu wyjazdu.��
Transport: dojazd w��asny. Proponujemy atrakcyjne po����czenia autokarowe i lotnicze.��
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.��
Zaj��cia pozalekcyjne. Op��ata rezerwacyjna. Test wst��pny. Certyfikat uko��czenia kursu. Wsparcie przedstawiciela szko��y w trakcie trwania kursu.

Cena nie zawiera

��wiadcze�� nie obj��tych t�� ofert��.

Program

Wiek uczestnik��w: od 16 lat
Wiede�� ��� przez wielu uwa��any za kulturaln�� stolic�� Europy - to nowoczesna metropolia z unikaln�� atmosfer�� i niezaprzeczalnym urokiem. To czyste, bezpieczne i zielone miasto daje wspania��e mo��liwo��ci do nauki j��zyka niemieckiego.
ActiLingua Academy to nowoczesna szko��a j��zykowa w Wiedniu. Oferujemy lekcje j��zyka niemieckiego dla wszystkich poziom��w od pocz��tkuj��cych do zaawansowanych. Kursy prowadz�� rodzimi u��ytkownicy j��zyka niemieckiego. Uczestnicy ucz�� si�� m��wienia, pisania i czytania w j��zyku niemieckim. Nasze zaj��cia odbywaj�� si�� w ma��ych grupach i s�� przeprowadzane wed��ug nowoczesnych metod nauczania - aby nauka niemieckiego sprawia��a przyjemno����! Kurs j��zykowy w szkole ActiLingua to nie tylko nauka niemieckiego - dzi��ki naszym zaj��ciom dodatkowym odkryjesz Wiede�� i kultur�� austriack�� a tak��e przyswoisz j��zyk w ciekawy spos��b.

Program fakultatywny

Szko��a oferuje bogaty program fakultatywny, np. wycieczki realizowane w weekendy: ca��odniowe - Salzburg, Dolina Wachau, Jezioro Neusiedl, Graz, Linz��(25 - 70 EUR), p����dniowe - Klosterneuburg, Laxenburg, Burg Kreuzenstein (10-40 EUR).

Informacje praktyczne

> minimalnym termin pobytu - 2 tygodnie, 
> potwierdzenie przyjęcia uczestnika na kurs następuje do 72 godzin od zgłoszenia,
> świadczenia dodatkowo płatne: 
- kurs intensywny (30 h tygodniowo) - 550 zł/tydzień, 
- dopłata sezonowa za zakwaterowanie w okresie 30.06 - 24.08.2019r. – 250 zł/tydzień, 
- transfer z/na lotnisko/dworzec kolejowy - 180 zł (w jedną stronę),
> podręczniki można wypożyczyć  lub zakupić w szkole, 
> istnieje możliwość modyfikacji zakwaterowania i wyżywienia (pokoje dwuosobowe, bez wyżywienia, ze śniadaniami itp.). Szczegółowe informacje na zapytanie: biuro@ecotravel.pl, 
> szkoła ma swojej ofercie również kursy specjalistyczne: German & Workexperience, German & Music, Business German, German & Wintersports,  a także kursy przygotowujące do egzaminów uniwersyteckich i kursy dla nauczycieli języka niemieckiego. Szczegółowe informacje na zapytanie: biuro@ecotravel.pl 
 

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:
 • Wczasy Zimowe

 • Wczasy Letnie

 • Obozowicz.pl

 • Wycieczki Egzotyczne

 • Nowa Huta Travel

 • Bilety Promowe

 • Wycieczki po Ojcowie

 • Jurajska Przygoda

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-17:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa (Nowa Huta) - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, Wycieczki Egzotycznepielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz obozy młodzieżowe: kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. m.in. Ojcowski Park Narodowy. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki last minute do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.


Tanie noclegi nad morzem Imprezy na Jurze Ojcowski Park Narodowy Parki Narodowe Pieskowa Skała Zielone Szkoły Bilety Promowe Bilety Lotnicze Obozy Kolonie Zimowiska Obozy Młodzieżowe Wycieczki Objazdowe Obozy Paintballowe Oferty Sylwestrowe Szczyrk noclegi Wczasy nad morzem Hua Hin Boszkowo Hotele Warszawa obrazy Plecaki turystyczne noclegi Noclegi wakacje nad morzem Babia Góra Tanie Noclegi Niepełnosprawni Fotograf Zgorzelec | dodaj linka »

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.